About PIXELAB

Pixelab là hãng camera đến từ Malaysia có kinh nghiệm và hiểu rõ về lĩnh vực Giám sát an ninh, Pixelab thiết kế và đưa ra các giải pháp cho các Tòa nhà dân cư , Khu thương mại và các giải pháp Công Nghiệp và Cảng biển. Các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi được thiết kế với tỉ lệ hiệu suất và mở rộng cao nhất. Với một Công nghệ Giám sát an ninh tiên tiến, Pixelab hướng tới nền tảng mở khách hàng và người dùng có thể tùy chỉnh các giải pháp phù hợp với mục định ứng dụng và khả năng mở rộng và với chi phí triển khai tốt.
Các đối tác công nghệ nổi tiếng HIK Vision & PixelPlus sản phẩm của chúng tôi dễ dàng tích hợp với các thương hiệu nổi tiếng Bosch, Honeywell.

Shopping Cart