Tiết Kiệm

NGÔI NHÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Tiết kiệm năng lượng và tiền bạc từ các vật dụng tiêu tốn điện năng nhiều nhất, ví dụ:
– Với điều hoà: Thiết lập thời gian sử dụng hoặc sử dụng cảm biến nhiệt độ để điều chỉnh tự động.
– Với thiết bị chiếu sáng: Tắt các thiết bị khi ta không cần sử dụng thông qua chế độ đặt lịch hoặc cảm biến chuyển động (khi không có ai ở trong phòng).
– Với bình nóng lạnh: Thiết lập thời gian bật của bình nóng lạnh theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Shopping Cart